Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong… FIFA 19

datkeocado.com Nếu cần một đội bóng có quỹ chuyển nhượng khổng lồ để mặc sức xây dựng đội bóng trong FIFA 19, thì đó chính là Man Utd.

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

Manchester United

Quỹ chuyển nhượng – 195.362.000 Bảng

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

Manchester City

Quỹ chuyển nhượng – 176.002.000 Bảng

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

Chelsea

Quỹ chuyển nhượng – 112.435.000 Bảng

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

Arsenal

Quỹ chuyển nhượng – 110.810.000 Bảng

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

Liverpool

Quỹ chuyển nhượng – 94.010.000 Bảng

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

Tottenham

Quỹ chuyển nhượng – 79.681.000 Bảng

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

Everton

Quỹ chuyển nhượng – 66.082.000 Bảng

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

West Ham

Quỹ chuyển nhượng – 65.223.000 Bảng

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

Wolves

Quỹ chuyển nhượng – 56.848.000 Bảng

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong... FIFA 19 - Bóng Đá

Leicester City

Quỹ chuyển nhượng – 51.788.000 Bảng

Video sức mạnh của Manchester United:

Được đăng bởi: Fun88

Man Utd vô đối về quỹ chuyển nhượng trong… FIFA 19
Rate this post

Add Comment